Kurumların Bilişim Hizmetleri departmanın önemli görevlerinden biride bilgiyi her noktada ve her zaman erişilebilir ve güncel tutmaktır. Bunun için sürekli gelişen mobil teknolojilere ayak uydurmak bir zorunluluk halini almıştır. Özellikle 2012 yılında ortaya çıkan BYOD (Bring your own device) trendi ile bu hizmeti kullanıcaların kendi mobil cihazlarında, cihazdan bağımsız bir şekilde sunmak yavaş yavaş bir zorunluluk halini almaktadır.

İCT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Mobil Çözümler ile: