(1) TARAFLAR

1.1 Bu sözleşme yazılım hizmetleri veren İCT Bilgi Teknolojileri San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti (İCT olarak anılacaktır) ile kimlik ve diğer bilgileri (SİPARİŞ olarak anılacaktır) adresinde belirtilen / belirtilecek olan kişi (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında karşılıklı olarak okunup anlaşıldıktan sonra İCT web sitesinde belirtilen koşullar ve aşağıdaki şartlarla, sipariş işleminin internet ortamında İCT tarafına gönderilmesi ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2 Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

(2) SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu sözleşme SwatCRM isimli web tabanlı yazılımın İCT tarafından MÜŞTERİ’ye kullanımının sağlanması, üyelik koşulları, yükümlülükleri ve İCT'nin sağlayacağı olanakları ve karşılığında ödenecek ücreti düzenler.

(3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

3.1 İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret SİPARİŞ adresinin ikinci aşamasındaki formda belirtilen miktar kadardir. Kullanıcı, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 2 iş günü içerisinde program üyelik bedeli olan bedeli İCT’nin banka hesabına yatıracak, veya makbuz karşılığı elden teslim edecektir.
3.2 İCT, program bedelinin ödenmesini takip eden 2 iş günü içerisinde programı MÜŞTERİ tarafından sağlanan çalışır bir bilgisayarda kullanımı için gerekli üyelik lisansı ve kullanım şifresini sunacaktır.
3.3 İCT'nin önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.4 Ücret, fatura kesim tarihini takip eden 7. gün bitimine kadar, eğer MÜŞTERİ'nin Kredi Kartı ile Ödeme Talimatı varsa Kredi Kartı Hesabından tahsil edilir. Kredi Kartı Ödeme Talimatı yoksa MÜŞTERİ, sözleşme ücretini İCT’ye ait banka hesap numaralarından birine (ücretini ön yüzde belirtilen) yada İCT'ye elden ödemekle yükümlüdür.
3.5 İCT, MÜŞTERİ ödemeyi yapıncaya kadar verdiği hizmetleri başlatmama / durdurma hakkını saklı tutar.

(4) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

4.1 İş bu sözleşme sipariş işleminin internet ortamında İCT tarafına gönderilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2 Sözleşmenin süresi MÜŞTERİ'nin SİPARİŞ adresinde seçmiş olduğu Ödeme Periyodu kadardır.
4.3 Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 gün öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini yazılı olarak ihtar etmemişlerse, sözleşme aynı şartlarla önceki sözleşme süresi kadar daha uzar.

(5) İCT’NİN HAK VE SORUMLULUKLARI

5.1 İCT'nin MÜŞTERİ'ye verdiği kullanıcı adı ve erişim şifresi, MÜŞTERİ'nin belirlediği kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen MÜŞTERİ sorumludur. Söz konusu bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesinden doğacak zararlardan İCT sorumlu değildir.
5.2 MÜŞTERİ, İCT’nin verdiği hizmetten faydalanırken İCT tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.3 MÜŞTERİ, almış olduğu hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak 3. kişilere dağıtamaz, satamaz.
5.4 MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen yazılım erişimini kullanarak İCT'nin diğer müşterilerine ve İCT verilerine özel program ve dosyalarına izinsiz olarak ulaşmamayı, kullanmamayı, zarar vermemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.5 MÜŞTERİ, İCT tarafından kendisine tahsis edilen yazılımdaki verilerin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu yazılımda yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa MÜŞTERİ kendisi katlanmayı beyan kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda İCT'ye her hangi bir kusur atfedilemez.
5.6 İCT, MÜŞTERİ'nin kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim yazı vs' den doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir.
5.7 Kullanıcıya ait verileri yedeklemek ve korumak İCT’nin sorumluluğunda değildir yine de İCT, MÜŞTERİ'nin her türlü verisini düzenli bir biçimde korumak ve yedeklemek için gerekenleri yapacaktır. Buna rağmen İCT bilgisayarlarında oluşabilecek mücbir hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle MÜŞTERİ yükümlüdür.
5.8 İCT, bu sözleşmenin ifası sırasında öğreneceği mesleki sır ve belgeleri saklamakla yükümlüdür.
5.9 Kullanıcının lisans alımı sırasında İCT’nin sunduğu her tür kişisel bilgi sistemde saklanır. Bu bilgiler 3. şahıs, kurum ve kuruluşlarla paylaşılamaz.
5.10 Güncellemeler, İCT’nin kendi belirlediği periyotlarda gerçekleştirilecektir.
5.11 İCT, SwatCRM için gerekli olabilecek güncellemeleri ve herhangi bir sebeple oluşabilecek yazılım hatalarını kendisinin öngöreceği sürelerde yapmayı ve düzeltmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.12 Üyelik süresi sona erdiğinde, yenileme işlemini gerçekleştirmeyen üyelere verilen hizmet sistem tarafından otomatik olarak durdurulur. Üyeliğin sona ermesinden 1 yıl sonra üyenin kullanıcı hesabı silinir. Üyenin kayıtlı tüm verileri üyelik tarihinin bitiminden itibaren 1 yıl saklanır. 1 yılın bitiminde sistem tarafından otomatik olarak silinir.

(6) MÜŞTERİ HAK VE SORUMLULUKLARI

6.1 Kullanıcı, SwatCRM yazılımı lisans alımı sırasında verdiği bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin hatalı veya noksan verilmesinden doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde lisansının İCT tarafından sona erdirilebileceğini,
6.2 SwatCRM yazılımı servisleri kapsamında sağlanan her türlü yazılım ve içeriğin telif hakkının İCT’ye ait olduğunu, bu içeriği hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtılamayacağını,
6.3 İşbu sözleşme hükümlerine aykırılık halinde İCT’nin, yasal yollara başvurarak gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
6.4 Aşağıda belirtilen hallerde sahibinin kullanımı durdurulur veya sona erdirilir. Kullanımı durdurulan veya sona erdirilen Kullanıcının erişimi hiçbir şekilde geri verilmez.
6.4.1 Üyenin talebi üzerine,
6.4.2 Site ilkelerine aykırı tavır ve davranışların tespit edilmesi halinde
6.4.3 Üye numarası ve şifrenin başka şahıslara verildiğinin tespit edilmesi halinde
6.4.4 T.C. Kanunlarına aykırı davranışlar ve bilişim suçu işlenmesi halinde
Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlediği bilgisayar programını ele geçirme, çoğaltma, sistem verilerini tahrip etme, delil tahrifi konularında ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır.
6.5 Kullanım hakkı hiçbir şekilde üçüncü şahsa devredilemez veya bedelli/bedelsiz kullanımına sunulamaz.

(7) FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI

7.1 MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, 6. Madde de belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 15 günden fazla devam etmesi halinde, İCT hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
7.2 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.3 MÜŞTERİ hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 15 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

(8) TEBLİGATA ESAS, POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

8.1 Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar SİPARİŞ adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.2 Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
8.3 İCT sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

(9) MÜŞTERİNİN BORCU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ

9.1 MÜŞTERİ, iş bu sözleşmenin 3.4. maddesindeki ödememe durumunun gerçekleşmesi halinde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda İCT fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. MÜŞTERİ gecikme faizini ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt eder.
9.2 MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için İCT’nin dava yada icra takibi açması halinde de aylık %10 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
9.3 MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde İCT'nin teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

(10) YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

10.1 İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma; siparişin internet ortamında İCT'ye gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). İCT gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabailir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
10.2 İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.