Adana Büyük Şehir Belediyesi Otobüs Şube Müdürlüğü iAracTakip ve iPersonelTakip ürünleri ile hem personellerini hem de 200’ün üzerinde otobüslerini web üzerinden yönetmektedir.

Detaylı Personel Takip

Personellerin özlük bilgileri, ehliyet bilgileri, cezaları, izinleri, raporları iPersonelTakip ile takip altındadır. Dijital arşivleme metodu ile personel ile ilgili tüm resimler, evraklar sistemde tutulmakta ve arşivlenmektedir.
Detaylı raporlamalar ile personel cezaları, performans, izin raporları oluşturulmaktadır. Oluşturulan kriterler ile yıllık personel performans karneleri oluşturulmaktadır.

Araç Bilgilerine Her Yerden Erişim

Araç resmi dahil olmak üzere, şase no, motor no, trafiğe çıkış tarihi gibi detay bilgiler ile her bir araç için bir kart oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu kartların yardımı ile araçların tüm detaylarının raporlanması sağlanmaktadır.
Aracın çalıştığı hatları, kullanan şoförleri, ortalama yakıt tüketimini, en çok arıza yaptığı hatları, şoförleri vs pek çok detaylı rapora ulaşım sağlanmaktadır.

Detaylı Operasyon Takibi

Arıza, bakım, hasar verilerinin takibi ve her bir hareketin süreç takibi sağlanmaktadır. Arıza kaydı ile ilgilenen espektör, hangi parçaların kullanıldığı, yapılan işlemler, şoförlerinin bildirdiği arızalar sistem üzerinde tutulmakta ve istenilen formatlarda raporlanmaktadır.
Hasarların oluşmak sıklığı, trafik tarafından belirtilen kusur yüzdeleri, sigortanın oluşturduğu hasar dosyaları arşivleme sistemi ile araç bazında takip edilmekte, hasarın onarım sürecinde gönderildiği servisler ve yapılan işlemler / tutarları izlenmektedir.

Görev Yönetimi ve Maliyetleri

Araçların yaptıkları dış görevler ve bu görevlere gidiş / dönüş zamanları km leri sistemde tutulmakta, yapılan tanımlamalar ile sistem tarafından her bir görev kaydı için oluşan maliyet hesaplanmaktadır.
Göreve giden personeller, görev amaçları, gönderilen birim tüm bilgiler kayıt altında ve istenilen formatta raporlanmaktadır.

Muayeneler, Poliçeler ve Cezalar : Hatırlama Çabasına Gerek Yok

Sistem içerisinde uyarı ve hatırlatma yapısı ile araçların muayene bitiş tarihleri, bakımları, poliçe yenilemeleri, ceza ödeme dönemleri için ekstra hatırlama çabasına gerek olmamaktadır. Tanımlanan uyarı mekanizmasına göre günlük, haftalık e.posta ve sistem uyarıları unutulmasına imkan vermemektedir.

Stokların Endişesi Yok Oldu

Stok takip modülü sayesinde parça çıkışları tek bir noktadan sağlanmakta, hangi araca hangi olay ile ilgili(arıza, bakım, hasar) olduğu takip edilmektedir. Oluşturulan raporlar ile en çok hangi parça kullanıldığı belirlenmekte, kritik seviye uyarı sistemi ile zor duruma düşülmesini engelleyen uyarı yapısı aktif olmaktadır.

E.posta Yazışmaları Geride Kaldı

Sistem üzerinde kurulan mesajlaşma sistemi ile ister online ister offline kullanıcılar bir birleri ile bilgi paylaşımı yapabilmekte, kritik seviyelerde sistem tarafından ise otomatik mesaj oluşturulmaktadır.